Terma dan Syarat

Terma dan Syarat perkhidmatan sewa Starlink

Terma dan Syarat Sewaan Peralatan Starlink

1. Pihak Penyewa

1.1. Pihak “Penyewa” merujuk kepada entiti perniagaan atau individu yang menyewa peralatan Starlink untuk penggunaan perniagaan mereka.

2. Perjanjian Sewa

2.1. Perjanjian sewa bermula pada tarikh penghantaran peralatan Starlink dan berakhir pada tarikh penyerahan peralatan yang telah dipilih oleh Penyewa.

3. Peralatan Starlink

3.1. Syarikat menyediakan peralatan yang termasuk piring satelit, modem, kabel, dan peranti lain yang diperlukan untuk menghubungkan kepada perkhidmatan.

3.2. Penyewa akan bertanggungjawab untuk menjaga dan menjaga peralatan Starlink dengan berhati-hati dan akan menggantikannya jika rosak atau hilang akibat kelalaian atau kerosakan akibat pemakaian.

4. Caj Harian dan Bayaran

4.1. Penyewa akan membayar caj harian yang telah ditetapkan oleh Syarikat mengikut pakej yang dipilih.

4.2. Pembayaran caj harian mesti dibuat dalam tempoh yang ditetapkan oleh Syarikat dan melalui kaedah pembayaran yang dinyatakan.

5. Caj Penghantaran dan Deposit

5.1. Penyewa mungkin dikenakan caj penghantaran yang dinyatakan dalam perjanjian sewa.

5.2. Syarikat berhak meminta deposit yang boleh digunakan sebagai jaminan atau dalam kes pelanggaran terma perjanjian.

6. Penggunaan Data dan Had Penggunaan

6.1. Tiada had penggunaan data harian yang ditetapkan. Melebihi had tersebut tidak mengakibatkan caj tambahan.

7. Pembatalan Perkhidmatan

7.1. Penyewa boleh membatalkan perkhidmatan dengan memberikan notis tertentu kepada Syarikat. Terma dan syarat pembatalan akan dinyatakan dalam perjanjian.

8. Sokongan Pelanggan

8.1. Syarikat akan menyediakan sokongan pelanggan untuk masalah teknikal dan pertanyaan berkaitan perkhidmatan. Butiran mengenai cara menghubungi sokongan pelanggan akan dinyatakan dalam perjanjian.

9. Tanggungjawab dan Kerosakan

9.1. Penyewa akan bertanggungjawab untuk kerosakan atau kehilangan peralatan Starlink akibat kelalaian atau penggunaan yang tidak berpatutan.

9.2. Penyewa akan mematuhi dasar penggunaan yang ditetapkan oleh Syarikat dan tidak akan menggunakan perkhidmatan untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang.

10. Hak dan Tanggungjawab Starlink

10.1. Syarikat berhak untuk menghentikan atau menangguhkan perkhidmatan jika Penyewa melanggar terma perjanjian atau dasar penggunaan.

10.2. Syarikat berhak untuk mengemaskini peralatan dan perkhidmatan mereka dari semasa ke semasa.

www.starlinkmalaysia.officialsite.my is an unofficial resource for SpaceX Starlink satellite internet users. We are not affiliated with Starlink or SpaceX in any way.

X
Klik untuk wasap