Dasar Privasi

Dasar Privasi perkhidmatan sewa Starlink Malaysia

Dasar Privasi sewastarlink.com

DASAR PRIVASI – sewastarlink.com

Tarikh Berkuat Kuasa: 23 Oktober 2023

Pengenalan

Selamat datang ke sewastarlink.com. Kami menghargai privasi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda semasa anda menggunakan perkhidmatan kami.

Maklumat yang Kami Kumpul

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar atau menggunakan perkhidmatan kami. Maklumat peribadi ini mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, dan maklumat perniagaan.

Penggunaan Maklumat

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

  1. Menyediakan perkhidmatan sewaan kepada anda.
  2. Menguruskan akaun dan pembayaran anda.
  3. Menghantar pemberitahuan mengenai perkhidmatan kami.
  4. Menghubungi anda dalam hal penyelidikan atau pertanyaan.
  5. Mematuhi keperluan undang-undang yang berkaitan.

Perlindungan Maklumat

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan fizikal, elektronik, dan organisasi yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak sah atau pemprosesan yang tidak sah.

Pendedahan Maklumat

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau dalam keadaan yang berkaitan dengan perkhidmatan kami.

Akses dan Pembetulan Maklumat

Anda berhak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi anda yang kami simpan dan meminta pembetulan maklumat yang tidak tepat.

Pemansuhan Persetujuan

Anda boleh memansahkan persetujuan anda untuk penggunaan maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami.

Kemaskini Dasar Privasi

Dasar Privasi ini boleh dikemaskini dari semasa ke semasa. Versi yang terkini akan disediakan di laman web kami.

www.starlinkmalaysia.officialsite.my is an unofficial resource for SpaceX Starlink satellite internet users. We are not affiliated with Starlink or SpaceX in any way.

X
Klik untuk wasap